Esimene etapp – Joondamine

Rühm inimesi liigub üheskoos tunduvalt kiiremini edasi, kui neil on teada siht kuhu minna ja kuidas nad sinna jõuavad.

  1. sõnasta karismaatiline eesmärk, mis on üheselt mõõdetav ja millest kõik saavad ühte moodi aru. Veiriff’i juht Kaarel Kotkas Postimehele antud intervjuus, ütles, et neile tänaseni konkureerib ühele töökohale 20 – 30 inimest. Inimesed tahavad muuta maailma, olla osa sellest muutusest. Kui sinu juurde keegi ei taha tulla tööle, siis soovitas ta minna peegli ette. Inimesed ühinevad organisatsioonidega, kus on karismaatilised eesmärgid (Veriff, olla aastal 2025 maailmas nr. 1 inimeste isikutunnistuste väljastamise platvorm). Karismaatilisuse au langeb juhtidele, kuna nemad on enamuses visiooni hääletoruks ja edasikandjaks.

  2. kehtesta lihtne ja kindel raamistik (väärtused, koostööreeglid), millest kõik meeskonnas kinni peavad. Sa kas järgid neid või sa astud meeskonnast välja. Kui on kokkulepitud, et homme on mäng, siis on loomulik, et eelmisel õhtul, keegi hilistundideni pidu ei pane. Väärtuste toimimine meeskonnas loob psühholoogiliselt turvalise koostöö keskkonna.

  3. loo usalduslik õhkkond, kus inimesed teavad, et kokkulepped peavad ning üksteise eest hoolitsetakse. Kus juhid oma läbi oma igapäevaste tegevuste näitavad oma pühendumust eesmärgile ning väärtuste toimimist. Et mängu ajal ma võiksin olla kindel, et iga mängija veab oma rolli välja ja kui abi vajan, siis mind toetatakse.

Kui need esimesed 3 sammu oled suutnud rakendada, siis sul veel ei ole meeskonda. Sul on grupp solidaarseid inimesi,kes on pühendunud ühisele eesmärgile.

Teine etapp – pühendumuse saavutamine

Sa saad olla inimeste vastu nõudlik vaid siis, kui sa temast  tõeliselt ja isiklikult hoolid!

  1. rollide määratlemine – tulenevalt mängust ning plaanitava mängu formatsioonist, on meeskonda vaja leida kindlatesse positsioonidesse  mängijad, kes on suutelised mängust-mängu tagama vajaliku kvaliteedi, ehk tulemused. Kui inimesed teavad, milliseid tulemusi rollilt oodatakse, siis nad saavad teha valiku, kas võtta endale see kohustus ning mida on vaja teha selleks, et nõutavale tasemele jõuda. Kordades meeldivam on teha tööd, kui ma ise olen selle valinud. Selgus rollides annab inimestele võimaluse loovalt ja autonoomselt tegutseda parima tulemuse saavutamise nimel. Nii sünnib innovatsioon.

  2. motivaatorid – sa pead olema teadlik, mis on iga sinu meeskonnas mängiva inimese unistused, mis ta soovib oma elus saavutada, mis on need asjad mis teda tõeliselt innustavad. Mis on see tuli, mis paneb teda kirglikult tegutsema ja end ületama. Sa pead teadma millele tema tahe toetub ning aitama seda tuld kasvatada.

  3. anded –  iga inimene on eriline, igal inimesel on erilised anded. Öeldakse, et igal inimesel on vähemalt 3 väga tugevalt välja arenenud annet. Need on selle inimese tugevused. Öeldakse, et inimesed on edukad, kui nad võimendavad oma tugevaid külgi Kui juhi tead neid, siis sul on lihtsam inimesega suhestuda ning mõista, kuidas tema panust meeskonnas kasvatada.

Sammudega 4, 5 ja 6 lood sa meeskonna, kes on suuteline tulemused saavutama. Meeskond on pühendunud nii ühisele kui üksteise eesmärkidele. Inimestel on tekkinud omavaheline isiklik suhe, vastastikune kohustumus. Nad teavad, et meeskond võidab koos ja kaotab koos.

Kolmas etapp – meeskonna arendamine

Esimest korda olümpiavõitjaks tulla on korduvalt lihtsam, kui seda tulemust korrata. Selleks ei piisa vaid olmeasoleva taseme hoidmisest, vaid sa pead sihikindlat tööd tegema, et saada veelgi paremaks.

  • pidev õppimine – juht peab kehtestama süsteemid ja protsessid, kus ettevõtte, üksuste, kui ka indiviidi tasemel toimub tihe ja jätkuv tagasisidestamine. Tagasiside eesmärgiks on hinnata püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust ning tulenevalt kogetust korrigeerida tegevusi, nii et efektiivsemalt jõuda tulemuseni. Mida pikemaks tagasiside tsükli venitad, seda aeglasemaks ja kohmakamaks organisatsioon muudad. Ettevõtte kiirus ja paindlikkus ei sõltu organisatsiooni suurusest. Paljud 10 000-dete inimesega organisatsioonid on tunduvalt särtsakamad, kui mõni 5 inimesega väike ettevõte.

  • uute tulijate meeskonda sulandamine – mida teadlikumalt ja kiiremini seda teha, seda kiiremini on sellel inimesel võimalik anda oma panus meeskonnale. Teisalt on sul võimalik juba paari esimese nädalaga saada selgus tehtud otsuse õigsuses. Kui inimene tunneb, et ta on oodatud  ja temale on seatud kindlad ootused, siis tal on lihtsam suhestuda ülejäänud meeskonnaga. Ta on tõhusam.

  • pidev progressi monitoorimine  – hoia asjad lihtsad ning nähtavad, siis asjad tegelikult liiguvad. Mängu tulemusi näevad mängijad mängu ajal. Kuid veelgi olulisem, et igal ühel oleks teada tema ja meeskonna arengueesmärgid (treeningplaan) ning nähtav nende  progress. Arengueesmärkidena on kõige olulisemad asjad, mis peavad saama tehtud, mis loovad eeldused tulemuse saavutamiseks ja on tegijate endi poolt mõjutatavad. Ja need on kirjeldatud võtmetulemustena. Kui see ei ole number, siis tegemist ei ole võtmetulemusega. Kui ei ole mõõdetav, siis tegelikult midagi ei juhtu.

Kui kõik 9 sammu oled  rakendanud, siis oled loonud eeldused  unistuste meeskonna tekkeks, kes pidevalt, nii meeskonna kui üksikisiku tasemel püüdleb suurepärasuse poole. Head inimesed otsivad arengut ja väljakutsuvaid eesmärke. See teeb nad õnnelikuks, sellest tunnevad nad rahuldust.

Toimiva tulemuse saavutamiseks on vaja järjekorras tagada kõikide 9 punkti rakendumine. Kui esimest edukalt ei läbi, siis ei ole mõtet, minna punkti 2 jne.. Nurgakad siin on vaid tühi enesepettus. Testisin eelmisel nädala seda raamistikku paari juhi peal. Üks tagasiside oli see, et me pole veel sellele lehele jõudnud. Samas ettevõttes inimesed peavad suurimaks arengutakistuseks pingeid juhtmeeskonna liikmete vahel.

Vahend mis aitab sul lihtsasti hinnata, millise meeskonnaga täna sina oma mängu mängid on Power Score. Unistuste meeskondades on siin tulemus üle 729. Karmi aususega, see tulemus näitab kui suure osa energiast, sinu meeskond suudab suunata kliendi väärtuse loomisele. Ülejäänud aur ja vile kulub ettevõtte siseselt omavaheliste pingete ja sõltuvuste klaarimiseks.

Uus kvartal on organisatsioonide jaoks uus hooaeg. Kuidas sul on läinud oma unistuste meeskonna loomisega, kes on suuteline viima ellu sinu visiooni? Vajad kiiret RESTARTI.