“Jumala sõna me usume, kõik teised peavad tõendama end läbi tulemuste” – Alexander Flemming.

Andrus kirjutab koostööst Empowermendiga:

Mind kõnetas kõige rohkem fookus mõtteviisi, hoiakute ja käitumisharjumuste muutmisel/muutumisel. Kokkuvõttes ettevõtte kultuuri muutmine. See on kõige aeganõudvam, aga kõige tõhusam viis oma tulevik ise luua. Selles on peidus jõud. Toetab ka parimal moel Kodumaja kontserni juhtlauset „Me ehitame tulevikku“. Koostööprotsessis on kõige kasulikum/väärtuslikum – praktilised töövahendid ja tugi oma mõtete ja tegevuste süsteemseks kanaliseerimiseks saavutamaks tulemust. Eraldi tooksin esile arusaamise, et ei piisa enda vastu nõudlik olemisest, tuleb olla ka teiste vastu vähemalt sama nõudlik.

Ühel päeval Andrus helistas Toomasele ja nende vahel toimus alljärgnev dialoog.

Andrus: “Milline on hea praktika inimese ametijuhendis tööülesannete lahti kirjutamisel? Kui detailseks minna”

Toomas: “Võtad sa inimese tööd tegema või sa ootad temalt tulemusi?” 

Andrus: “Aitäh, sain aru sinu mõttest. “

The U.S. Army general George S. Patton, a leader in one of the most traditional command-and-control groups in the world, understood the danger of micromanaging: He famously said, “Never tell people how to do things. Tell them what to do, and they will surprise you with their ingenuity.”

Seda mõtet on korduvalt tsiteerinud Steve Jobs, Elon Musk, ….

Empowermendi blogi:  Tulemuskaart – anna inimestele vabadus leida parim lahendus.

Artikkel: How to Help (Without Micromanaging) – Colin M. Fisher, Teresa M. Amabile, and Julianna Pillemer, Harvard Business Review 2021