Henri slaidid

Organisatsioon on kui jäämägi, mille edu aluseks on enamasti see, mis välja ei paista. Henri on organisatsioonide arendamisel kasutusele võtnud Barret Value Centri poolt välja töötaud metoodika, mille alusel on võimalik kiiresti avastada organisatsiooni jätkusuutlikku arengut pärsivad tegurid. Kui organisatsioonid kasvavad ja sinna lisanduvad uued inimesed, siis unustatakse uuendamast koostöö põhimõtted, ehk organisatsiooni väärtused. Kui juht sellega teadlikult ei tegele, siis tekivad need iseenesest ning enamasti moel, mis juhtide arusaamaga ei ühti. Tekivad pinged ning organisatsioon kaotab võimekuse areneda.

Barret metoodika alusel on võimalik hinnata tasuta oma isiklike väärtusi:

PERSONAL VALUES ASSESSMENT (PVA)

Henri  soovitus on see test kindlasti ära proovida ning julgelt jagada oma lähedaste ja miks mitte ka kolleegidega. Viimane variant võiks olla heaks „kodutööks“ just nüüd kui olete juhtkonnaga lähedalt koostöös missiooni ja visiooni sõnastamisel. PVA tulemuste ühine põgus arutelu ja kõrvutamine võib olla põnev ja valgustav elamus.

Raamat, millega soovitan Barrettiga tutvumisel alustada:

THE VALUES-DRIVEN ORGANIZATION – SECOND EDITION

Lisaks raamat, mis mind on palju inspireerinud mõtlema:

“The corporate culture survival guide” E.H Schein

Veelkord  suur aitäh tänase eest !

Henri Aaslav-Kaasik