Kristjan on kogemustega tootmisjuht. Kui soov on muuta tootmine efektiivsemaks, siis võetakse kasutusele Lean ning alustatakse 5S rakendamisest. Viimane ei tähenda midagi muud, kui  tootmisala sihipärast korrashoidmist. Puhas ja organiseeritud töökeskkond muudab tootmise kordades tulemuslikumaks. 5S alustamise sisuliseks pooleks on luua distsipliin ja tulemuslikkusele suunatud mõtteviis – eemalda kõik mis väärtust ei loo.

Sama põhimõtet on võimalik kasutada ka juhtimises, eemalda kõik tegevused, mis väärtust ei loo. Kui nii käitud, siis peagi avastad, et inimestel inimestel on kordades rohkem aega tegelda asjadega mis loovad väärtust. Kui organisatsiooni üle 20% inimeste tööajast kulub koosolekutele, siis on organisatsioon tõeliselt haige.

Kristjani slaidid, kust leiad ka vormi, koosoleku eesmärgi, struktuuri jmt. määratlemiseks.

Kristjan tõi eriliselt välja:

  • koosolekute õnnestumiseks on oluline, et kõik osalevad inimesed saavad kaasatud otsuste väljatöötamise ja tegemise protsessis. Hea meetod selleks on Lightning Decision Jam — Solve Problems Without Discussion. See 18 minutine video on mõtteviisi muutev. Täiendav lugemine sellel teemal – The Case for More Silence in Meetings
  • enne kui koosolekut peate, pange paika täpselt, mis on koosoleku eesmärk, mis on tulemid, kes seal peavad osalema ning milline on koosoleku struktuur ja reeglid. Täpsemad juhised leiad Kristjani slaididelt.
  • regulaarsed koosolekud (päeva, nädal, kuu, kvartal, aasta) planeeri 12 kuuks ette. Lihtne nipp, mis aitab säästa hulga aega ning vähendada meeskonna siseseid pingeid.
  • igapäevane meeskonna 5 minutine standup on võrdne igapäevase 2 tunnise emailide saatmisega meeskonna liikmete vahel. 5 liikmelise meeskonna puhul on  ajaline võit päevas meeskonna peale kokku võrdne 1 tööpäevaga.  Püstijala StandUp’l meeskonna liikmed mõõda ringi vastavad igale allolevale 3 küsimusele (hoidu aruteludest):
    • mis on päeva jooksul plaanis ära teha;
    • mis takistab tal päevaks planeeritud asjade ära tegemist;
    • millist abi ta vajab teistelt meeskonna liikmetelt, et tema päev õnnestuks.