Kursuse eesmärk:
Spetsiaalne treeningkursus juhtidele, mis aitab neil oma juhtmeeskonna sooritusvõimet kasvatada
 

Sihtrühm:

Juht, kelle organisatsioonis on vähemalt 30 inimest.
 

Kursusel osalejad omandavad oskused ja teadmised (kogemuse):

 • kuidas organisatsiooni arengut visiooneerida, eesmärgistada ja joondada nii, et see kogu meeskonda inspireeriks
 • kuidas jooksvalt hinnata organisatsiooni võimekust eesmärgid ellu viia
 • suurimad arengutakistused ning kuidas neid lahendada:
  • hoiakud
  • strateegiline mõtlemine (Strategy Thinkiking)
  • elluviimine (Execution Planning)
 • kuidas seada fookus organisatsiooni suurima arengutakistuse eemaldamiseks ning see agiilselt 90 päevaga ellu viia.
Õppetöö vorm:
 • iga programmis osaleja töötab iseseisvalt oma ettevõttega;
 • juhendmaterjalid on kättesaadavad Empowermendi kodulehel, osalejatele saadetakse juurdepääs
 • osalejad kohtuvad igal nädalal 30-minutit, et jagada oma edulugusid ja üksteist innustada
 • programmi läbimise edukust hindab osaleja 10-palli skaalal.
Ajakava:
 • 04.06.2023 – Programmi KickOff – tutuvustame osalejatele programmi eesmärki, töökorraldust ning hindamiskriteeriume
 • 18.06.2023 – loeng “Reboot”, kuidas organisatsioonis kävitada arengule suunatud tõukurid, mis loovad aluse kiireks ja jätkusuutlikuks kasvuks”
 • 01.08.2023 – Seminarid “Bootcamp” – kuidas viia läbi ettevõtte juhtmeeskonnaga töötuba, mille käigus töötatakse välja ja rakendatakse rituaalid, mis tagavad arengutõkke eemaldamise ehk annab tõuke kiireks arenguks.
 • 15.08.2023 – Retrsospektiiv ja väike õlu. Vahetame kogemusi ja premeerime parimaid.

Kogemuste ja oskuste omandamiseks vajalikud tegevused:

 1. Palun registreeri ennast ja oma ettevõte, millele plaani looma asud
 2. Täida ära One Page Strategy Plan. Juhend ja OPSP vorm
 3. 2-tunnine töötuba ettevõtte juhtmeeskonnaga
  1. Tutvustage juhtmeeskonnale koostatud OPSP-d
  2. Hinda juhtmeeskonna potentsiaali saavutada ettevõtte eesmärk. Power Score aitab välja selgitada, mis on suurim arengutõke.
  3. Koostage vastavuses OKR (Objective and Key Result) metoodikale 60 päeva plaan, suurima taksituse eemaldamiseks.
  4. Leppige kokku iganädalased rituaalid, läbi mille meeskond tagab, et plaan saab reaaluseks.
 4. Juhi tagasiside
  1. Juhi hinnang koostööle 10-punkti skaalal
  2. Mis läks hästi ning millega plaanid jätkata?
  3. Mida on vaja teha teisiti, et sellisest koostöös sünniks suurem väärtus?