Veebiseminaril tuleb juttu:

  • Millised on tervikliku juhtimisüsteemi olulisemad komponendid?
  • Kuidas juhtimissüsteem aitab saavutada meeskonna kaasatuse ning pühendumuse?
  • Milline on juhtimisüsteemi mõju ettevõtte kultuurile ja strateegiale?
  • Milliseid rolle on meeskonda vaja selleks, et eesmärgid saavutada?
  • Kuidas luua igale inimesele tema rollis võimalus arenguks?
  • Kuidas korraldada koostöö meeskonnas nii, et inimeste vahel toimiksid usalduslikud suhted?
  • Miks on vajalik rolli eest vastutajale luua otsustusvabadus,  kuidas ta tulemusteni jõuab?

–>> Palun leia siit veebiseminaril soovitatud lihtne PowerScore test (kliki siin) .
PowerScore aitab juhil mõõta meeskonna hetke tulemuslikkust ja võimekust.

–>> Soovid arutada, kuidas GBF juhtimissüsteem saab sulle maksimaalselt kasu tuua?
Broneeri kohtumine Antiga (kliki siin).