Aguri slaidid

Raamatud, mida Agur uue mõtteviisi loomiseks soovitab lugeda:

  • Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness
    by Frederic Laloux (Author), Ken Wilber (Foreword)
  • Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World Kindle Edition by Brian J. Robertson (Author)

Deloitte Europe on käivitanud  tehnoloogia-innovatsiooni Hub’i NEXT, mida juhib Eesti mees Agur Jõgi. Uus initsiatiiv aitab traditsioonilistel ettevõtetel kiiresti muuta oma ärikorraldust, loomaks eeldused organisatsiooni kiireks innovaatiliseks arenguks. Läbimurdvate teenuste loomise ja digitaliseeritud protsesside rakendamise  edukus sõltub vaid sellest, kui hästi on juht suutnud organisatsioonis luua arengule suunatud koostöökultuuri.  Viimane nõuab mõtteviisi muutust, see nõuab uusi koostöö tööriistu.

Agur oma tööst kirjutab:

Enne elevandi söömist tuleb selgeks teha, kas Sul üldse on kõht tühi. Kui on, siis tuleb selgeks teha, kas elevanti süües saad sobilikud ja vajalikud toitained. Kui saad, siis tuleb teha plaan, kuidas elevandist saada toitainena maksimum – tarbimisväärtuselt ja ajaliselt. Reeglina tähendab see elevandi tükeldamist selge kava põhjal. Tükeldamise ja söömise tööd mõlemad nõuavad tugevat distsipliini. Ja enne tükeldama ning sööma hakkamist pead veenduma, et sul on vajalikud oskused. Kui vaja, pead enne alustamist veel õppima või sellid palkama.

Kogemusloos Agur toob näiteid enda startupidest askRobin ja Raybike ning IT juhi väljakutsetest Bigbanki näidetel.