Õiged inimesed teevad õigeid asju õieti – Jim Collins

Andrese esinemine Tehnopoli poolt korraldatud Innovatsiooni Liidrite Klubi töötoas 16. aprill 2021.

Inimesed mõõdavad seda mida väärtustavad, millel on tähendus.

Rollile mõõdikute seadmine algab vastuse leidmisega lihtsale küsimusele – mis on selle rolli tähendus, missioon. Miks seda vaja on? Roll võib olla nii isiku, meeskonna kui organisatsiooni põhine. Missiooni olemasolu tagab, et uue rolli loomisel on kõigil on selge, miks seda ametit/institutsiooni  on vaja. Hästi läbi mõeldud rolli missioon kirjeldatakse ühe lihtsa lihtlausena .

Missioon olemasolul järgmise küsimusena on vaja esitada küsimus, millised tulemused tõendavad, et inimene rollis saab suurepäraselt hakkama. Optimaalne on 3 – 5 tulemusmõõdikut ja mõistlik saavutada tasakaal efektiivsus- ja usaldusmõõdikute vahel.

Rolli missioon ja tulemusmõõdikute olemasolul, tekib  rolli asuval inimesel soov ja vajadus, leida vastus kahele küsimusele:

  • kas mul on tahe ja võime nimetatud tulemused saavutada, teha selle nimel tööd;
  • mis ma pean tegema selleks, et paremini sobida rolli ja kuidas suurendada tulemuste saavutamise kindlustunnet. Ja just siit saab alguse innovatsioon, kus tekib arengueesmärk ning seda toetavad võtmetulemused.

Ettekanne annab ülevaate, kuidas 4 nädalaga on võimalik muuta meeskonna mõtteviisi, hoiakuid ning tulemuslikkust.