1:1 vestlus – AS Ragn-Sells, kogemuslugu Argo Rannamets

Loading töötoad

AS Ragn-Sells juhatuse liige Argo Rannamets räägib, kuidas läbi regulaarsete 1:1 vestluste on võimalik oluliselt võimendada töötaja tulemuslikkust ning tema panust uute nutikate lahenduste rakendamisel.

 

Suhted, mitte võim, aitab sul saavutada tulemused – Kim Scott

 

Probleem:

 • töötajate madal pühendumus ei võimalda organisatsioonidel saavutada soovitud tulemusi;
 • vähene pühendumus ei soodusta innovatsiooni;
 • juhid ei mõista, miks inimesed käituvad neile mitte arusaadav moel;
 • inimestel on tunne, et neist tegelikult ei hoolita ning nad on vaid ressurss eesmärkide saavutamiseks;
 • pühendumus hääbub, kui puudub kahepoolne hooliv ja vastastikku arendav suhe.

Lahendus:

 • juhi regulaarsed ja sagedased 1:1 vestlused meeskonna liikmetega;
 • aidates inimesel lahti mõtestada, mida ta tegelikult soovib saavutada ja kuidas tulemuse saavutab, näitab juht ülesse tõelist hoolivust;
 • valjult mõtlemine on inimaju parim viis mõtestamaks läbi olulised asjad, leidmaks  parimad lahendused ning tahte nende elluviimiseks.

Tulemus:

 • inimestel on selgus oma era- kui tööelu eesmärkides;
 • fookuse olemasolu vähendab pingeid inimeses eneses ning talle olulistes suhetes;
 • eesmärgiteadlikkus oluliselt parandab inimeste tulemuslikkust:
 • inimesed mõistavad, kuidas läbi ettevõtte arengu on võimalik ellu viia isiklikke eesmärke;
 • juht on kursis, mis meeskonnas tegelikult toimub, et luua tulemuste saavutamist ja  innovatsiooni toetav keskkond.

Kasulik lugemine:

Go to Top