Jim Collins on raamatu Loodud kestma alus uuringute tegemise käigus selgus, et eduakte ja jätkusuutlke organisatsioonide edu baseerus kahel justkui vastassuunalisel dünaamikal:

 • Hoia põhisisu:
  • Missioon – ettevõtte olemasolu olemus, idee mis annab inimestele  koostegutsemiseks tähenduse. Eesmärk, mille kaudu tahetakse kas maailma või oma kogukonda muuta paremaks.
  • Põhiväärtused – üldised tõekspidamised põhimõtted, millest lähtutakse oma igapäevases tegevuses ning otsuste vastuvõtmisel.
 • Innusta arengut:
  • Suur Heidutavalt Julge Eesmärk (SHJE/BHAG) – konkreetne üheselt mõõdetav osa missioonist, mis püütakse realiseerida kindlas aja hetkes. Mõõdetavuse osas peab SHJE vastama Mount Everesti kriteeriumile. Kõigil peab olema ühine arusaam.
  • Värviline kirjeldus – lühike kirjeldus, kuidas näeb organisatsioon, välja siis kui ta on saavutanud SHJE. Tegemist on elemendiga Disain mõtlemisega, kus kirjelduses on välja toodud uut seisundit iseloomustavad põhielemendid (sihturg, tegevusvaldkond, suurus, suhted töötajate, klientide partnerite ja ühiskonnaga).

Kui ettevõtte töötajatel on ühine arusaam nendest kahest komponendist, siis nad liiguvad ühes suunas ning nende tööorganiseerimiseks on vaja poole vähem luua juhtimisikke süsteeme ning protsesse.

 • Missioon annab inimese tööle tähenduse ning kui see ühtib tema maailma vaatega, siis on ta valmis kogu oma talendi tööl avama
 • Põhiväärtused annavad talle põhilised käitumisjuhised, mille alusel tal on vabandus ise otsusda, kuidas parimal moel seatud eesmärgile jõuda