Talvisel pööripäeval tegime EAS võtmekliendihalduri Oliver Rätsepaga intensiivse 1,5 tunnise teenusdisaini töötoa, mille eesmärgiks oli muuta see teenus ettevõtjatele lihtsamini ja väiksema bürokraatiaga kättesaadavaks. Esmase taotluse esitamisest, kuni lõpliku rahastustaotluse otsuse tegemiseni, kulub vaid 3,5 nädalat. Sind selles protsessis toetavad ja nõustavad võtmekliendihaldurid (kontaktid allpool), kelle missiooniks on tagada EAS kiire, ladus ja läbipaistev asjaajamine.

Toetuse andmise eesmärgid on:

 • ettevõtja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine;
 • ettevõtja üleminek senisest kõrgemat lisandväärtust loovatele tegevustele ja sellega kaasnev majandustulemuste paranemine.

Toetuse andmise ja ettevõtja arenguplaani elluviimise tulemusena peab arenguprogrammi rakendamisest järgneva 3 aasta jooksul kasvama ettevõtte:

 1. müügitulu keskmiselt vähemalt 10% iga aasta kohta rohkem kui vastava sektori keskmine müügitulu samal perioodil ja
 2. lisandväärtus töötaja kohta keskmiselt vähemalt 10% iga aasta kohta rohkem kui vastava sektori keskmine lisandväärtus töötaja kohta samal perioodil

Nutikas – arenguprogrammi taotluste menetlusprotsess – SMART

Kuidas jõuda Rahastusotsuseni 3,5 nädalaga

 1. Võta kontakti EAS võtmekliendi valdkonnajuhi Eero Liivandiga, tel. +372 627 9501, kes ühe tööpäeva jooksul määrab teile võtmekliendihalduri.
 2. Võtmekliendihaldur võtab samal päeva ettevõtte kontaktisikuga ühendust ning edastab sulle juhised, kuidas täita Eelhindamiseks vajalikud dokumendid. Küsimuste tekkimisel konsulteeri koheselt oma võtmekliendihalduriga. Parima ja kiireima tulemuse saavutad läbi avatud koostöö.
 3. Eelhindamiskomisjon käib koos igal kolmapäeval kell 15:00, kuhu võtmekliendihaldur esitab tema menetluses olevad taotlused, mille dokumentatsioon on nõuete kohaselt täidetud.
 4. Eelhindamiskomisjonile järgneva tööpäeva jooksul võtmekliendihaldur, informeerib klienti komisjoni otsusest:
  1. positiivse vastuse korral edastab sulle juhised arenguplaani koostamiseks;
  2. negatiivse vastuse korral edastab sulle otsuse põhjenduse ning annab nõu, mis vajab parendamist, et järgmisel nädala komisjon teeks positiivse otsuse.
 5. Arenguplaanide sobilikkuse hindamine toimub igal kolmapäeval kell 15:00, kuhu võtmekliendihaldur esitleb tema menetluses olevad korrektselt täidetud arenguplaanid. Kiireima ja kvaliteetsema tulemuse saavutad siin läbi tiheda koostöö võtmekliendihalduriga
  1. positiivse otsuse korral esitab võtmekliendihaldur rahastustaotluse järgmise nädala teisipäeval toimuvale Hindamiskomisjonile.
  2. negatiivse vastuse korral edastab sulle otsuse põhjenduse ning annab nõu, mis vajab parendamist, et järgmisel nädala komisjon teeks positiivse otsuse.
 6. Hindamiskomisjon toimub igal teisipäeval kell 14:00.
 7. Võtmekliendihaldur Hindamiskomisjonile järgneva tööpäeva jooksul informeerib klienti otsusest:
  1. positiivse otsuse korral edastatakse edasised tegevusjuhised
  2. negatiivse vastuse korral edastab sulle otsuse põhjenduse ning annab nõu, mis vajab parendamist, et järgmisel nädala komisjon teeks positiivse otsuse.

Arenguprogrammi rahastustaotluse menetluses kasutatavad dokumendid:

Täiendav info:

Oliver Rätsep
Võtmekliendihaldur
Ettevõtluse keskus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Lasnamäe 2, 11412, Tallinn, Eesti
Tel: +372 627 94 57
Mob: +372 522 66 62
Oliver.Ratsep@eas.ee
www.eas.ee

Olulised kontaktid:

e-mail: eesnimi.perenimi@eas.ee

 • Eero Liivandi valdkonnajuht +372 627 9501
 • Viljo Kase kliendihaldur +372 627 9787
 • Marek Popman kliendihaldur +372 738 6003
 • Maris Lehtpuu kliendihaldur +372 627 9331
 • Rando Mets kliendihaldur +372 627 9362
 • Kerli Paas kliendihaldur +372 627 9798
 • Hedda Otsason võtmekliendihaldur +372 738 6015
 • Margo Heinla võtmekliendihaldur +372 627 9506
 • Tarmo Pruuli võtmekliendihaldur +372 627 9445
 • Alar Urke võtmekliendihaldur +372 627 9511
 • Karry Kukk võtmekliendihaldur +372 627 9518
 • Raigo Rannaväli võtmekliendihaldur +372 627 9788
 • Katrin Tõnupärt võtmekliendihaldur +372 627 9775
 • Kersti Ivanov võtmekliendihaldur +372 627 9773
 • Kristen Kannik võtmekliendihaldur +372 627 9407
 • Mart Pähn võtmekliendihaldur +372 627 9447
 • Oliver Rätsep võtmekliendihaldur +372 627 9457

Reaalajas Sinu menetluse staatusest saad ülevaate siit: