Strateegia on valik, kas meeskond tahab võita või lihtsalt mängitakse. Strateegia protsessi käigus meeskond otsustab milline võimekus on vaja luua, et mäng võita ning milliseid süsteeme selleks organisatsioon vajab.
Töövahendid:


7 Strata – strateegia 7 alusammast


OPSP – Strateegia ühel lehel – kui tahad, et sinu meeskond oleks ühel lehel, siis pead alustama selle lehe loomisest

Ettevõte juhtmeeskonna nägemus, mis on kvartali olulisemad arenguteemad, mis peavad saama lahendatud.
Töövahendid:

OPSP – one page strategy plan

Vaid see, kes saab hakkama enese juhtimisega, on suuteline suunama ka teisi suurepärastele tulemustele.
Töövahend:

OPPP- isiklik arenguplaan

Juhil peab olema selge nägemus, miks ta selle rolli loob ning millised tulemused see roll peab saavutama.
Töövahend:

JSB – rolli tulemuskaart, ootused rollile

Rolli nägemus, kuidas tema panustab ettevõtte fookusena välja toodu ellu viimisesse. Millised tulemused ta soovib saavutada 90 päeva jooksul ning millised arengueesmärgid saavad täidetud?
Töövahend:

Vision Summary – rolli 90 päeva tegevuskava

Ettevõtte plaan on meeskondade plaanide summa ja süntees. Juhid võivad unistada millest tahes, kuid nad ei saavuta rohkem kui meeskonnad panustavad. 70% ettevõtte kvartali prioriteetidest peavad pärinema meeskondade tasemelt, vastasel juhul on plaan vaid juhtide soovunelm.
Töövahend:

Vision Summary – ettevõtte 90 päeva tegevuskava

Meeskonna plaan on meeskonna liikmete
plaanide summa ja süntees. Juht võib unistada millest tahab, kuid ta ei saavuta rohkem kui tema inimesed panustavad.
Töövahend:


Vision Summary- meeskonna 90 päeva tegevuskava

Asjad mille ära tegemisele plaanib inimene oma aja ja energia suunata uuel nädalal, et tema eesmärkide täituvuse tõenäosus suureneks.
Töövahend:


SR – staatusraport

Koosoleku eesmärk on hoida meeskonna fookus prioriteetsetel teemadel ning eemaldada meeskonnalt takistused, mis ei võimalda selle liikmetel fokuseerida oma eesmärkide elluviimisele.
Töövahend:


WH- meeskonna nädala koosolek

Rolli ülenädalane tagasiside sessioon oma otsese juhiga, kuidas tal läheb oma kvartali eesmärkide täideviimisega ning mis teda takistab oma ülesannete elluviimisel.
Töövahend:


TTR – ülenädalane võtmeülesannete ülevaatus

Inimene on seda tulemuslikum, mida paremini suudab ta oma aega ning energiat juhtida tuleviku perspektiivis. Kui palju ta oma ajast planeerib oluliste asjade ära tegemiseks ning kui distsiplineeritult ta planeeritud aega kasutab. Ainult 5% maakera elanikkonnast tuleb sellega toime. Ülejäänud 95% on nutikad välja mõtlema põhjuseid, miks see ei ole võimalik. Mis sa arvad, kes neist on tulemuslikumad, rohkem rahul oma eluga? Kuhu sina tahad kuuluda?
Töövahend:


Kalender ja staatusraport