2024 aastal edu saavutamiseks on sul vaja

TIPPMEESKONDA,

kes süsteemselt otsib uusi arenguvõimalusi ning need ellu viib

4 nädalaga saame sellise muutuse käima lükata!

2024 aastal edu saavutamiseks on sul vaja

TIPPMEESKONDA,

kes süsteemselt otsib uusi arenguvõimalusi ning need ellu viib

4 nädalaga saame sellise muutuse käima lükata!

4 nädalane tippmeeskonna arenguprogramm

Samm 1
Sisekaemus

Peamine muutuse põhjustaja
on hea
visioon

Samm 2
Meeskonna värbamine

Visioon tuleb ellu viia seda
teistega jagades ja koos
ehitades

Samm 3
Meeskonnaks arenemine

Head juhid muudavad ka
teisi juhtideks mitte
järgijateks

Meeskondade tipptreenerid räägivad

Oixio
PlayPlay
Framm
PlayPlay
Admirals
PlayPlay
ESB
PlayPlay
HE
PlayPlay
Timbeco
PlayPlay
Kodumajad
PlayPlay
previous arrow
next arrow

samm – Sisekaemus

 • Sul on selge mis on sinu TAHE, kes sa tahad olla ja kuhu jõuda;
 • Sul on selge Visioon, mida oma meeskonnaga soovid saavutada;
 • Sa tead, millised klotsid on sul võidust puudu Sul on selge plaan, kuidas luua meeskond, kelle toel Visiooni ellu viid.

samm – Meeskonna värbamine

 • kõigil meeskonna liikmetel on selge MIKS nad meeskonda kuuluvad ja mis kasu nad isiklikult sellest saavad;
 • iga meeskonna liige teab, mis on tema roll ja kuidas ta kliendile väärtus loob;
 • iga meeskonna liige on innustunud oma rollist, teab mis on tema panus meeskonna õnnestumisel;
 • iga meeskonna liige on võtnud enda rolli eest vastutuse ning läbi selle saanud iseseisvuse parimate lahenduste leidmisel.

samm – Meeskonnaks arenemine

 • meeskonnal on paigas ühine arengufookus, muutus mille elluviimine tagab olulise konkurentsieelise;
 • kõigil meeskonna liikmetel on paigas isiklik arengufookus, mis on joondatud vastu meeskonna arengufookust;
 • iganädalaselt meeskond koos ja igaüks eraldi panustab teadlikult arengusse, loomaks nii isiklikul kui meeskonna tasandil konkurentsieelis;
 • tihe suhtlemine personaalsel ja meeskonna tasemel, mis tagab pideva õppimise ning kiire arengu;
 • täielik läbipaistvus tulemustes ja eesmärkide elluviimise progressist.

Millises vormis on sinu Tippmeeskond

Hinda 10 palli skaalal

Millises vormis on sinu Tippmeeskond

Säti vastused endale sobivaks

Üle 100 ettevõtte kogemus!

Kogemus maksab!

Villu Otsmann, juhtivpartner

Eelkõige neile, kes tunnevad, et tahavad mugavustsoonist välja saada ja sellepärast, et see võimaldab arengutempot oluliselt tõsta.

Rivo Kütt, juhatuse liige

Peale eesmärkide täpset sõnastamist on ISEE meeskonnas justkui teine hingamine. Teame meeskonnana, mille nimel töötame, kuhu liigume ja mis on tulemus.

Rainer Kütt, juhatuse esimees

Kõikidele eesti ettevõtetele, kes arvavad, et enam paremini ei saa – saab küll!

Avo Tõlpt, nõukogu esimees

Neile, kes soovivad seada hulljulgeid eesmärke. Alati on hea, kui on keegi usaldusväärne, kes ettevõetut kõrvalt vaatab, peegeldab ja silmi avab.

Gerd Müller, juhatuse esimees

.. juhtisid tähelepanu muudatuste vajadusele, mida muidu poleks me ehk antud ajahetkel olulisteks pidanud.

Väljakutse 2024

Sinu soov on 2024 aastal omada meeskonda, kes süsteemselt ja
järjepidevalt otsib uusi arenguvõimalusi ning need ellu viib.

4 nädalaga saab sellise muutuse käima lükata.

Meeskonna juhi, treenerina, on sinul selle unistuse realiseerumisel keskne roll.

Kui Sul on tõeline soov, et see unistus 2024 aastal täituks, siis on viimane aeg
alustada ettevalmistustega.